Kontaktpersoner

För mera information om föreningen, bygden eller guidade turer, kontakta gärna någon av nedanstående personer.

Ordförande

Per Emilsson

070-6705695

epost

Vice ordförande

Bengt Axelsson

0533-30376

 

Sekreterare 

Anja Moons

Vice sekreterare

 -

Kassör

Elisabeth Ehne

070-4411244

falterud@telia.com

Vice kassör

Vakant

Ledamot

André Scholte

Sven Jansson

Åke Hildén


Ersättare

Mariann Johansson


Hantverkskaféet

Anita Andersson

Anita Larsson

Ann-Marie Hargefors

Inga-Lill Sillén