Kontaktpersoner

För mera information om föreningen, bygden eller guidade turer, kontakta gärna någon av nedanstående personer.

Ordförande

Lars-Åke Larsson

0533-71033

vallarna@bahnhof.se

Vice ordförande

Bengt Axelsson

0533-30376

 

Sekreterare 

Per Emilsson 0533-32141

Vice sekreterare

 -

Kassör

Elisabeth Ehne 070-4411244 falterud@telia.com

Vice kassör

Vakant

Ledamot

Sandra Keane

Karin Lindell 0533-30132 adnileb22@hotmail.com

André Scholte

Ledamot

Anja Moons

Sven Jansson

Åke Hildén

Ersättare

Mariann Johansson

Ersättare

Ellenor  Gustavsson

Hantverkskaféet

Anita Andersson

Anita Larsson

Ann-Marie Hargefors

Inga-Lill Sillén

Hembygdsmuseet

-